Grup Dabau

EL NOSTRE GRUP 

 
 
PERSONA DE CONTACTE DEPARTAMENT
Carlos Dabau Administrador
David Dabau Administrador 
Jordi Blanch Casals Departament logística nacional/Grues
Enric Abad Barrera Departament logística internacional
Eric Ros Company Departament d'administració
Jaume Pujolar Bosch Departament d'administració
Carme Padrosa Pierre Departament d'administració
Joan Aneiros Fernández Responsable d'obres
Paul Menard Responsable d'Aiguapolis

 

El nostre grup d´empreses està format per: