Dabau transports

Tranports Dabau és una empresa dedicada al transport de mercaderies, on demostra una marcada vocació pel transport nacional i internacional, oferint una excel·lent logística, un eficient transport terrestre i amb un software especialitzat. 

Actualment el Transport Intermodal és un nou repte que estem consolidant, coincidint amb l’evolució de la societat i les diverses formes d’Intercomunicar-nos.

Tranports Dabau també es dedica al servei de la construcció, oferint serveis de maquinària i  lloguer de grues i bolquets, on disposem de grues de petit i gran tonatge amb diferents allargades. 

Tranports Dabau és una empresa familiar nascuda als anys seixanta. En els seus inicis es dedicava principalment al transport de materials de construcció, coincidint amb el boom de l’edificació a la costa i el desenvolupament del turisme. 

Actualment aquesta tasca es continua fent, però s’ha anat ampliant al llarg dels anys, passant d’un servei d’àmbit comarcal al transport en tot l’estat i posteriorment a tota Europa, principalment a França i Anglaterra. 

 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.