Magatzem

Emmagatzematge de mercaderies en instal·lacions cobertes, de 3500 metres quadrats i vigilància 24 hores.

Control d’estocs informatitzat.

Recepció, distribució i preparació de comandes d'àmbit local, nacional i internacional.

Preparació de comandes: paletització, plastificat, embalatge, retractilat.

Servei de toro.

Transbordament de mercaderies.