Proveïdors/subcontractistes- Control del servei

Senyors, els posem en coneixement que la valoració de la qualitat del seu servei / producte s'avaluarà a través del seguiment periòdic de les incidències que es puguin haver produït. I en el cas que es consideri necessària l'aportació d’ AC (accions correctives), se li comunicarà via correu electrònic.