Grup Dabau

EL NOSTRE GRUP 

 

ORGANIGRAMA
 
PERSONA DE CONTACTE DEPARTAMENT
Carlos Dabau Administrador
David Dabau Administrador 
Jordi Blanch Casals Responsable departament comercial 
Kristina  Chlepkova Departament logística internacional
Eric Ros Company Responsable del departament d'administració
Jaume Pujolar Bosch Magatzem / Departament d'administració
Carme Padrosa Pierre Sistema de gestió i qualitat / Departament d'administració
Joan Aneiros Fernández Responsable d'obres
Josep Cortals Talavera Responsable departament tècnic.

 

El nostre grup d´empreses està format per: