Grup Dabau

EL NOSTRE GRUP 

 

ORGANIGRAMA
 
PERSONA DE CONTACTE DEPARTAMENT
Carlos Dabau Administrador
David Dabau Administrador 
Jordi Blanch Casals Departament logística nacional/Grues
Kristina  Chlepkova Departament logística internacional
Eric Ros Company Departament d'administració
Jaume Pujolar Bosch Magatzem / Departament d'administració
Carme Padrosa Pierre Sistema de gestió i qualitat / Departament d'administració
Joan Aneiros Fernández Responsable d'obres
Josep Cortals Talavera Responsable departament tècnic.

 

El nostre grup d´empreses està format per: